Saturday, January 10, 2009

El Tit

It's a bit quiet out there, eh?
So ... what's this?

I'll tell you what it's not! >:)

7 comments:

Mejo said...

Da nije doktor iz vremena pandemije kuge u 14. stoljeću?

dzuka said...

17. stoljeca. al da, to je to.
nije bilo tesko,jel da? : )

Mimi Cortazar said...

What's this' :) to je dobar kadar! :)

Mejo said...

Napokon da je opća kultura dobro došla. Opća kultura - nije više samo za općenje!

Skicoslav said...

Odlican link:)

Filip said...

Meni liči na Dipoa iz Difula.
A Diful rula.
Betonski leteći doktor protiv kuge?
Dobra kombinacija besmisla...
treba patentirat :-)

dzuka said...

treba nacrtat, pa patentirat. navali! :)